Bảo hiểm

Ngân hàng “luồn lách” để tăng thu sau khi mảng bán bảo hiểm bị khủng hoảng?

Ngân hàng “luồn lách” để tăng thu sau khi mảng bán bảo hiểm bị khủng hoảng?

Kết quả kinh doanh quý II/2023 cho thấy mảng bán bảo hiểm của nhiều ngân hàng đã sụt giảm mạnh. Điều này khiến nhiều người tưởng rằng việc “ép” mua bảo hiểm với người vay vốn đã được chấn chỉnh nhưng thực tế, các ngân hàng lại có “chiêu” khác để tăng thu mà người vay vốn phải "cắn răng chịu".