Bảo hiểm

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội: Học kinh nghiệm xử lý từ Trung Quốc!

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội: Học kinh nghiệm xử lý từ Trung Quốc!

“Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy, tất cả doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị phạt tiền, nếu vẫn không chấp hành thì phong tỏa tài sản. Đây là kinh nghiệm tốt mà Việt Nam có thể học hỏi”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.