Thêm một khách sạn 4 sao có vị trí đắc địa ở Huế được bán đấu giá để thi hành án