thị xã sông cầu

  • Bình dị làng chài xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”

    Bình dị làng chài xứ “hoa vàng trên cỏ xanh”

    Ở địa thế “sơn hoàn thủy bão”, lọt giữa núi đồi và hướng nhìn ra biển, làng chài Xuân Hải (thị xã Sông Cầu, Phú Yên) là nơi hàng trăm ngư dân mưu sinh. Cả cuộc đời của họ gắn liền với biển và ngay cả lúc quay về nhà, họ vẫn nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai.