thời hạn sang tên sổ đỏ

  • 3 mốc thời gian người dân phải nhớ khi sang tên Sổ đỏ

    3 mốc thời gian người dân phải nhớ khi sang tên Sổ đỏ

    Khi sang tên Sổ đỏ, có một số mốc thời gian người dân phải lưu ý như: Thời hạn phải sang tên Sổ đỏ, thời gian thực hiện thủ tục sang tên Sổ đỏ, thời hạn khai, nộp thuế TNCN, lệ phí trước bạ. Dưới đây là 3 mốc thời gian người dân cần phải nhớ khi sang tên Sổ đỏ.