thủ tướng công bố dịch cúm virus corona ở Việt Nam