Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần

  • PV Gas (GAS) bị phạt 270 triệu đồng

    PV Gas (GAS) bị phạt 270 triệu đồng

    Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (PV Gas, HoSE: GAS) vừa bị xử phạt do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.