Trần Đình Nam

  • Chủ tịch Quảng Nam xử lý nghiêm nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn mà lái xe

    Chủ tịch Quảng Nam xử lý nghiêm nếu cán bộ vi phạm nồng độ cồn mà lái xe

    Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trong quá trình xử lý vi phạm TTATGT, nếu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn thì ngoài việc xử lý theo quy định còn phải thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức của người vi phạm để có biện pháp xử lý…