Trung Nam Group

  • Cận cảnh dự án Golden Hills nợ hơn 244 tỷ đồng

    Cận cảnh dự án Golden Hills nợ hơn 244 tỷ đồng

    Mặc dù đã hoàn thiện và thực hiện giao dịch rầm rộ trong thời gian dài, thế nhưng theo thông báo của chính quyền thành phố Đà Nẵng, dự án Golden Hills của Tập đoàn Trung Nam đang nợ tiền sử dụng đất với con số khủng lên đến 244 tỷ đồng