tuyen phap van cau gie

  • Khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam

    Khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam

    Đối với dự án cao tốc Bắc - Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán song song với tiến độ sơ tuyển, để tiến tới đấu thầu nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP trong đầu năm 2020.