Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  • Agribank huyện Cai Lậy trao tặng 03 nhà "Đại đoàn kết"

    Agribank huyện Cai Lậy trao tặng 03 nhà "Đại đoàn kết"

    Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Cai Lậy và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 3 căn nhà "Đại đoàn kết".

  • TP.HCM: Hơn 4.000 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19

    TP.HCM: Hơn 4.000 tỷ đồng ủng hộ chống dịch Covid-19

    Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) TP.HCM cho biết, từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay, các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố và kiều bào ở nước ngoài đã ủng hộ hơn 4.000 tỷ đồng để cùng TP.HCM phòng chống dịch Covid-19.