Vắcxin Covid-19 sẽ được chính phủ Mỹ phân phát miễn phí cho người dân?

15/08/2020 15:27 GMT+7
Mỹ đã đầu tư hơn 10 tỉ USD cho 6 dự án vắc-xin và ký kết các thỏa thuận để cung cấp hàng trăm triệu liều nếu chúng được thông qua sau các thử nghiệm lâm sàng. Chính phủ sẽ chịu chi phí các liều vắc-xin nhưng các chuyên gia y tế tiêm cho bệnh nhân sẽ được các công ty bảo hiểm chi trả.

Vắcxin Covid-19 sẽ được chính phủ Mỹ phân phát miễn phí cho người dân?

Lê Phương