VN-Index rung lắc

  • VN-Index rung lắc, nhưng có xu hướng tăng điểm trong trung và dài hạn

    VN-Index rung lắc, nhưng có xu hướng tăng điểm trong trung và dài hạn

    Khối nghiên cứu của Công ty Chứng khoán VnDirect cho rằng, thị trường chứng khoán có dấu hiệu tăng nóng trong 2 phiên cuối tháng 10. Vì vậy, trong tuần này, VN-Index có thể xuất hiện áp lực rung lắc kiểm tra ngưỡng hỗ trợ mới tại 1.420 điểm, cũng là cần thiết cho nhịp tăng bền vững.