1,6 tỉ người lao động bị mất việc do Covid-19

01/05/2020 06:25 GMT+7
Đời sống của 1,6 tỉ lao động trong nền kinh tế phi chính thức đã bị ảnh hưởng nặng nề vì Covid-19. Do lệnh phong tỏa hoặc họ làm việc trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thu nhập bình quân của những người này bị sụt giảm 60% trong tháng đầu tiên của khủng hoảng Covid-19.

1,6 tỉ người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Lê Phương