5 trường hợp không đổi từ CMND sang Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt

24/03/2021 07:20 GMT+7
Công dân nếu thuộc 5 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại dưới đây mà không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.
5 trường hợp không đổi từ CMND sang Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt - Ảnh 1.

Công dân nếu thuộc 5 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại dưới đây mà không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Theo Luật Căn cước công dân 2014 và các văn bản pháp luật liên quan vẫn chưa đặt ra cơ chế xử phạt về việc không đổi thẻ Căn cước công dân mà chỉ có quy định về việc xử phạt liên quan đến CMND mà thôi.

Cụ thể Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

…..

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp mới, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân.

Điều 5 Nghị định 05/1999/NĐ-CP quy định:

Điều 5. Đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân

1- Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục đổi Chứng minh nhân dân :

a) Chứng minh nhân dân hết thời hạn sử dụng;

b) Chứng minh nhân dân hư hỏng không sử dụng được;

c) Thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

d) Thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

e) Thay đổi đặc điểm nhận dạng.

2- Trường hợp bị mất Chứng minh nhân dân thì phải làm thủ tục cấp lại.

Như vậy, công dân nếu thuộc 05 trường hợp phải đổi và 1 trường hợp phải đề nghị cấp lại nêu trên (hiện tại khi đổi/cấp lại từ CMND thì công dân sẽ được cấp Căn cước công dân gắn chíp) mà không thực hiện thủ tục cấp đổi/cấp lại sang Căn cước công dân gắn chíp sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng.

Độ tuổi phải đổi Căn cước công dân

Không giống như chứng minh nhân dân có thời hạn sử dụng là 15 năm kể từ ngày cấp, cấp đổi, cấp lại thì căn cước công dân có thời hạn sử dụng theo độ tuổi.

Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Như vậy, có 3 mốc tuổi phải đổi thẻ căn cước công dân là: Đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Tuy nhiên, theo quy định Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước công dân, trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này có nghĩa là nếu căn cước công dân đã được cấp/đổi/cấp lại khi công dân đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi, đủ 58 tuổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo mà không phải đổi ở mốc 25, 40 và 60 tuổi.

Như vậy, công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi đã đủ 38 tuổi thì thẻ căn cước công dân sẽ có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi, nghĩa là năm 40 tuổi không cần phải đi đổi thẻ.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 thì: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn.

Vì vậy, người dân có Chứng minh nhân dân, căn cước công dân đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân gắn chipPV