Bắc Giang sắp đấu giá hàng trăm lô đất, giá chỉ từ 1,4 tỷ đồng/lô

04/06/2023 14:21 GMT+7
Tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang cho biết, trong tháng 6/2023 tại các huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng sẽ tổ chức đấu giá gần 250 lô đất. Lô dất có giá khởi điểm cao nhất lên đến hơn 4,4 tỷ đồng.

Huyện Tân Yên: Đấu giá 93 lô với giá khởi điểm hơn 53 tỷ đồng

Cụ thể, Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản 93 lô đất tại các xã Phúc Sơn, Lam Cốt, Lan Giới, Hợp Đức, Phúc Hòa huyện Tân Yên vào ngày 18/6/2023 tại Nhà Văn hóa huyện Tân Yên, do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Tân Yên ủy quyền.

Theo đó, 93 lô đất đấu giá có tổng diện tích 9.626,5m2, tổng giá khởi điểm hơn 53 tỷ đồng.

Cụ thể, tại cụm dân cư Cửa Làng, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn gồm 65 lô. Giá khởi điểm từ 504 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/lô đất. Tiền đặt trước từ 100,8 triệu đồng đến 200 triệu đồng/lô đất.

Còn cụm dân cư Chợ Cũ, thôn Chản, xã Lam Cốt có 6 lô, với giá khởi điểm từ 547 triệu đồng đến 704 triệu đồng/lô đất. Tiền đặt trước từ 109,4 triệu đồng đến 140,8 triệu đồng/lô đất.

Bắc Giang sắp đấu giá hàng trăm lô đất, cao nhất hơn 4,4 tỷ đồng/lô - Ảnh 1.

Bắc Giang sắp đấu giá hàng trăm lô đất tại các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Dũng. Ảnh minh họa

Đối với cụm dân cư Đồng Giếng, thôn Ngòi Lan, xã Lan Giới có 11 lô. Giá khởi điểm 567 triệu đồng/lô đất và tiền đặt trước là 113,4 triệu đồng/lô đất.

Về 4 lô đất tại cụm dân cư Đồng Luyến, thôn Quất, xã Hợp Đức có giá khởi điểm từ 441,2 triệu đồng đến 720 triệu đồng/lô đất. Tiền đặt trước từ 88,2 triệu đồng đến 144 triệu đồng/lô đất.

Tại cụm dân cư Đồng Sỏi, thôn Tiến Sơn, xã Hợp Đức có 1 lô với diện tích 144m2. Giá khởi điểm 950 triệu đồng/lô đất và tiền đặt trước 190 triệu đồng/lô đất.

Cụm dân cư thôn Quất Du 1, xã Phúc Hòa, gồm 6 lô. Giá khởi điểm từ 671 triệu đồng đến 1,308 tỷ đồng/lô đất. Tiền đặt trước từ 134,2 triệu đồng đến 261,6 triệu đồng/lô đất.

Huyện Yên Dũng: Lô đất cao nhất hơn 4,4 tỷ đồng

Tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, sáng 18/6 cũng sẽ diễn ra cuộc đấu giá 39 lô đất.

Theo thông báo từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang, tài sản của đợt đấu giá gồm quyền sử dụng 39 lô tại hạ tầng kỹ thuật khu đô thị số 1 thị trấn Neo (nay là thị trấn Nham Biền). Tổng diện tích các lô đất là 4.839 m2.

39 lô đất có mức giá khởi điểm từ 935 triệu đồng/lô đến hơn 4,4 tỷ đồng/lô đất. Tổng giá khởi điểm hơn 67,6 tỷ đồng.

Hình thức, phương thức đấu giá, cuộc đấu giá là bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Yên Dũng. Cụ thể, 37 lô đất ở tại Hạ tầng khu dân cư mới xã Tư Mại (khu 2), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. (Từ lô số 607 đến lô số 622 và từ lô số 638 đến lô số 658).

Các lô đất có giá khởi điểm từ 1 - 2,4 tỷ đồng/lô đất với tổng diện tích 3.422 m2. Tiền đặt trước từ 210 đến 380 triệu đồng/hồ sơ/lô đất. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 7h30 ngày 17/6 tại hội trường Trung tâm Văn hoá huyện Yên Dũng. Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên với bước giá 10 triệu đồng.

Huyện Lạng Giang: Giá khởi điểm các lô đất từ 1-2,4 tỷ đồng/lô

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lạng Giang. 

Cụ thể, 79 lô đất ở tại Khu dân cư cổng UBND xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Các lô đất có diện tích từ 81,2 đến 216 m2/lô đất với giá khởi điểm từ 7 - 11 triệu đồng/m2.

Cuộc đấu giá được tổ chức từ 7h30 ngày 10/6 tại Hội trường UBND huyện Lạng Giang. Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.
O.L