Bộ GTVT ủng hộ xây Cảng hàng không Lai Châu bằng phương thức PPP

09/10/2022 16:59 GMT+7
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức PPP.

Bộ GTVT cho biết, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng còn khó khăn, Bộ GTVT ủng hộ chủ trương giao UBND tỉnh Lai Châu là cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu phương án huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức PPP.

Theo đó, UBND tỉnh Lai Châu chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép triển khai đầu tư theo quy định.

Trong đề xuất mới nhất của UBND tỉnh Lai Châu, tỉnh này đã đề xuất Thủ tướng cho phép đầu tư xây dựng Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức đối tác PPP và giao UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Bộ GTVT ủng hộ xây Cảng hàng không Lai Châu bằng phương thức PPP - Ảnh 1.

Một góc thành phố Lai Châu. Ảnh: Thanh Ngân

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, Cảng hàng không Lai Châu được quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 0,5 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất khoảng 1,5 triệu hành khách/năm.

Cảng hàng không Lai Châu thuộc nhóm các cảng hàng không xây dựng mới (bao gồm các cảng hàng không Sa Pa, Quảng Trị, Lai Châu), được đề xuất giao các địa phương là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo hình thức PPP.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước hạn chế, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng mới cảng hàng không Lai Châu theo phương thức PPP là phù hợp với chủ trương huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo Bộ GTVT, thẩm quyền xem xét, giao UBND tỉnh Lai Châu là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án xây dựng mới Cảng hàng không Lai Châu theo phương thức PPP là của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Thủ tướng đã giao một số UBND các tỉnh làm cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không theo phương thức PPP.

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục hàng không dân dụng; UBND tỉnh Lào Cai thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa.

UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, trên cơ sở nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, tháng 12/2021, Bộ GTVT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án "Định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không".


Thế Anh