Bố trí 400 tỷ đồng từ ngân sách bổ sung thiết bị tín hiệu đường sắt

14/02/2023 07:28 GMT+7
Tổng công ty Đường sắt chia thành 65 công trình với tổng số vốn 400 tỷ đồng nguồn ngân sách Nhà nước.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, năm 2023, đơn vị này sẽ tiến hành ký hợp đồng đặt hàng và triển khai thực hiện lắp đặt bổ sung thiết bị tín hiệu tại khoảng 270 đường ngang.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt chia thành 65 công trình với tổng số vốn 400 tỷ đồng nguồn ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, các công trình này được bố trí vốn để triển khai thực hiện theo văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vào năm 2021.

Bố trí 400 tỷ đồng từ ngân sách bổ sung thiết bị tín hiệu đường sắt - Ảnh 1.

Hệ thống đường sắt Việt Nam đang khai thác. Ảnh: VNR

Bộ GTVT đặt hàng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống tín hiệu theo quy định đối với 566 đường ngang có gác, thực hiện từ năm 2022 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2023.

Đến nay, đường sắt đã tiến hành rà soát các đường ngang có gác và kiến nghị cấp có thẩm quyền cho đầu tư sửa chữa, lắp đặt các thiết bị tín hiệu đường sắt để đảm bảo theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BGTVT Quy định về đường ngang và cấp giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Đồng thời, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường biện pháp, thiết bị cảnh báo tàu đến gần, gia tăng đảm bảo an toàn chạy tàu, ATGT tại đường ngang có gác.

Năm 2022 từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế mới bố trí được 200 tỷ đồng, để triển khai lắp đặt tại 112 đường ngang có gác. Năm 2023 bố trí 400 tỷ đồng để thực hiện tại 270 đường ngang có gác.

Do kinh phí bố trí cho các đường ngang chưa đủ nên chưa thể hoàn thành sửa chữa, lắp đặt toàn bộ 566 đường ngang theo tiến độ tại văn bản chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

"Hiện đường sắt đang kiến nghị kéo dài thời hạn thực hiện để cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn hoàn thành đối với các đường ngang có gác còn lại", đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.


Thế Anh