Chậm tiến độ dự án Đất Xanh lỗ ròng 432 tỷ đồng trong năm 2020

23/01/2021 17:34 GMT+7
Theo giải trình từ Đất Xanh, kết quả kinh doanh âm của cổ đông công ty mẹ chủ yếu do chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán thành công.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020. Theo đó, doanh thu kỳ này chỉ đạt 1.014 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận gộp giảm 46% còn 518 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng 49%, chi phí bán hàng tăng 36% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39% kéo lợi nhuận thuần quý IV giảm sâu, từ 666 tỷ đồng xuống còn 65 tỷ đồng.

Chốt quý, Đất Xanh báo lãi trước thuế 67 tỷ đồng, lãi sau thuế 26 tỷ đồng nhưng cổ đông công ty mẹ lại chịu lỗ ròng gần 44 tỷ đồng. Trên báo cáo tài chính công ty mẹ, Đất Xanh ghi nhận lỗ tới 234 tỷ đồng.

Đất Xanh lỗ ròng 432 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính Đất Xanh

Theo giải trình từ công ty, kết quả kinh doanh âm của cổ đông công ty mẹ chủ yếu do chưa kịp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án đã triển khai bán thành công.

Lũy kế năm 2020, Đất Xanh đạt doanh thu thuần 2.890 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2019. Công ty lỗ sau thuế 126 tỷ đồng và lỗ ròng 432 tỷ đồng trong khi năm trước hai chỉ tiêu lợi nhuận này lần lượt là lãi 1.886 tỷ đồng và 1.216 tỷ đồng.

Đất Xanh lỗ ròng 432 tỷ đồng trong năm 2020 - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính Đất Xanh

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Đất Xanh đã tăng 18% so với đầu kỳ lên 23.511 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 51% đạt 10.252 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản, chủ yếu đến từ tồn kho dưới dạng bất động sản dở dang. Các dự án đang chiếm tồn kho dở dang cao như Opal Boulevard (1.199 tỷ đồng), Gem Riverside (1.558 tỷ đồng) và Gem Sky World (3.553 tỷ đồng). Trong đó, Gem Sky World tăng tồn kho thêm khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2020.

Bên cạnh đó, nợ vay tài chính của Đất Xanh cũng tăng 1.545 tỷ đồng trong năm 2020, lên mức 5.944 tỷ đồng. Trong đó nợ ngắn hạn khoảng 2.068 tỷ đồng và nợ dài hạn là 3.876 tỷ đồng.

Q.D