Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu giảm bớt các cuộc họp không cần thiết

14/04/2021 12:21 GMT+7
Ngày 14/4, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh tại cuộc họp thường kỳ, trong đó nhấn mạnh giảm bớt các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho công tác chỉ đạo, điều hành.

Trong cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi nghe các sở, ban ngành báo cáo đánh giá tình hình 3 tháng năm 2021 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng tiếp tục phát huy trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu các Sở, Ban, ngành, địa phương để tích cực, chủ động, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vấn đề khó khăn, tồn tại kéo dài trong thời gian qua. 

Đặc biệt là công tác thu hút đầu tư, vấn đề quy hoạch, phát triển ngành, tài chính, giải phóng mặt bằng, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh còn đánh giá cao hoạt động hiệu quả và thiết thực của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh trong thời gian qua, hoan nghênh Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức thành công Ngày hội "Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ 2 - TechFest Quảng Nam 2021" với sự tham gia tích cực của nhiều doanh nghiệp và lực lượng thanh niên.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu giảm bớt các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo, điều hành - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh thống nhất giảm bớt các cuộc họp của UBND tỉnh không cần thiết để tập trung công tác chỉ đạo, điều hành

Trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thanh niên tiếp tục tham gia tích cực vào phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu giảm bớt các cuộc họp không cần thiết để tập trung chỉ đạo, điều hành - Ảnh 2.

Hễ mỗi lần nghe tin ở đâu xảy ra tình trạng phá rừng là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đến tận nơi để kiểm tra, đề nghị điều tra xử lý "lâm tặc"

Ngoài ra, để tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từng ngành, địa phương đã được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã thống nhất giảm bớt các cuộc họp của UBND tỉnh không cần thiết để tập trung công tác chỉ đạo, điều hành. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh rà soát kỹ nội dung để tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp, gửi nội dung họp kèm theo Giấy mời, thành phần dự họp có thể linh hoạt (không nhất thiết bắt buộc lãnh đạo Sở, ngành, địa phương phải dự họp mà có thể cử lãnh đạo Phòng, Ban liên quan thuộc Sở, ngành, địa phương tham dự thay) đối với một số cuộc họp...

Trương Hồng