Chuyển nhượng đất nền giảm mạnh, Tín Nghĩa (TIP) báo lãi ròng quý II giảm 38% đạt 20 tỷ đồng

26/07/2021 09:18 GMT+7
CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 22% và 38% so với quý II/2020, lần lượt đạt 59 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 22% và 38% so với quý II/2020, lần lượt đạt 59 tỷ đồng và 20 tỷ đồng.

TIP giải trình, doanh thu trong quý II/2021 giảm do doanh thu chuyển nhượng nền đất từ công ty con (Công ty Tín Khải) giảm 50% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu chuyển nhượng nền đất KDC 18 không phát sinh, trong khi cùng kỳ ghi nhận gần 3 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của TIP cũng ghi nhận giảm 10%, còn xấp xỉ 4 tỷ đồng do cả lãi tiền cho vay và tiền gửi có kỳ hạn đều giảm đáng kể. Doanh nghiệp không ghi nhận chi phí bán hàng trong kỳ; chi phí quản lý tăng 19%, lên hơn 6 tỷ đồng

Hoạt động chuyển nhượng đất nền giảm mạnh, Tín Nghĩa (TIP) báo doanh thu giảm 38% trong quý II, đạt 20 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, TIP ghi nhận doanh thu thuần đạt 156 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020. Lãi ròng 60 tỷ đồng, tăng 21%.

Năm 2021, TIP đặt kế hoạch doanh thu 158 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 76 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được 99% mục tiêu doanh thu và gần 78%chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2021.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản TIP có 959 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu hơn 131 tỷ đồng, giảm 52%. Tiền và tiền gửi tăng 78%, lên hơn 195 tỷ đồng.

Doanh nghiệp có hơn 300 tỷ đồng nợ phải trả. Chủ yếu do giảm khoản phải trả cổ tức đợt 1 năm 2020 (39 tỷ đồng) và phải trả Công ty TNHH Hòa Bình (60 tỷ đồng).

Quang Dân