Đà Nẵng đẩy mạnh liên kết Khu công nghệ cao với các doanh nghiệp trong KCN, KKT khu vực miền Trung

13/02/2023 09:06 GMT+7
UBND TP.Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án “Chương trình liên kết Khu Công nghệ cao Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế khu vực miền Trung giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030”.

Theo đó, mục đích đề án nhằm tăng cường liên kết Khu Công nghệ cao Đà Nẵng (KCNC) với các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và thúc đẩy trao đổi hợp tác giữa các doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ sản xuất, thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ tại các KCN, KKT.

Đề án này, Đà Nẵng cũng hướng đến tăng cường thu hút các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa theo định hướng thu hút đầu tư của KCNC Đà Nẵng, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, phát triển mạng lưới các ngành công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp mới dựa vào công nghệ để hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với trung tâm là KCNC Đà Nẵng, qua đó trở thành động lực thúc đẩy các doanh nghiệp trong các KCN, KKT phát triển nhanh, hiệu quả.

Đà Nẵng đẩy mạnh liên kết Khu công nghệ cao với các doanh nghiệp trong KCN, KKT khu vực miền Trung - Ảnh 2.

Tòa nhà Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng. Ảnh: Lam Hàn

Trong đề án, ở giai đoạn 2021-2025 sẽ triển khai chương trình liên kết đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao và bước đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn vào KCNC Đà Nẵng với các dự án lớn, dự án có sức lan tỏa. Song song sẽ triển khai chương trình liên kết mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế, trong đó hình thành liên kết các dự án KCNC Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong các KCN, KKT ở thị trường nguyên liệu đầu vào và phân phối sản phẩm đầu ra.

Đồng thời, sẽ xây dựng bộ cơ sở dữ liệu quản lý doanh nghiệp của KCNC và các doanh nghiệp trong các KCN tại thành phố Đà Nẵng và triển khai chương trình liên kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực vừa bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển dài hạn của KCNC Đà Nẵng vừa bảo đảm triển khai thành công đổi mới công nghệ sản xuất, hoạt động chuyển giao công nghệ trong quá trình triển khai liên kết; xây dựng khung trao đổi, hợp tác liên kết trung hạn, dài hạn giữa Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng với Ban Quản lý các KCN, KKT tại các địa phương trong vùng.

Ở giai đoạn 2026-2030, mục tiêu của đề án sẽ triển khai chương trình liên kết nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong KCNC, KCN đáp ứng được yêu cầu bộ tiêu chuẩn thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào KCNC Đà Nẵng và các KCN, KKT. Ở giai đoạn này phấn đấu hình thành ít nhất 3 chuỗi liên kết (trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, hoạt động ươm tạo và logistics) giữa các doanh nghiệp trong KCNC Đà Nẵng với các doanh nghiệp trong các KCN, KKT.Lam Hàn