Đất đang tranh chấp có được cấp Sổ đỏ không?

15/09/2020 16:13 GMT+7
Một trong những điều kiện để được cấp Sổ đỏ đó là được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp. Như vậy, với mảnh đất đang có tranh chấp sẽ không được cấp Sổ đỏ. Vậy, với trường hợp này, để được cấp Sổ đỏ thì phải làm thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay được sử dụng phổ biến là "Sổ đỏ" là chứng thư pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất để họ yên tâm đầu tư; cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thực hiện các quyền; nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp luật.

Sổ đỏ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Sổ đỏ chính là cơ sở pháp lý để Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất của chủ sử dụng. Sổ đỏ có vai trò rất quan trọng, là các căn cứ để xây dựng các quy định về đăng ký; theo dõi biến động đất đai; kiểm soát giao dịch dân sự về đất đai; các thẩm quyền và trình tự giải quyết các tranh chấp đất đai; xác định nghĩa vụ về tài chính của người sử dụng đất; đền bù thiệt hại về đất đai, xử lý vi phạm về đất đai.

Đất đang tranh chấp có được cấp Sổ đỏ không? - Ảnh 1.

Đất đang tranh chấp sẽ không được cấp Sổ đỏ.

Đất đang có tranh chấp có được cấp Sổ đỏ không?

Tại Điều 101 Luật đất đai 2013 được hướng dẫn tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP; được sửa đổi tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 101. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ -PV); quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình; cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về về quyền sử dụng đất

1.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này; có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp; lâm nghiệp; nuôi trồng thủy sản; làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định; không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2.Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3.Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Như vậy, đối với mảnh đất được cấp Sổ đỏ thì phải thỏa mãn điều kiện đó là:

– Mảnh đất đó đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.

– Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, đối với mảnh đang xảy ra tranh chấp sẽ không được cấp Sổ đỏ.

Vậy với mảnh đất đang tranh chấp, muốn có Sổ đỏ phải làm thế nào?

Đầu tiên, cần giải quyết vấn đề đang xảy ra tranh chấp bằng cách thức hòa giải. Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

Một là nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền; đối với trường hợp này thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ giải quyết. Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân theo quy định.

Hai là: Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Khi tranh chấp đất đai được giải quyết thì xin cấp Sổ đỏ; thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau giải quyết tranh chấp...


A.Vũ