Đất nông nghiệp khác có được dùng để xây nhà xưởng không?

14/04/2021 13:30 GMT+7
Nhu cầu thuê đất xây nhà xưởng ngày càng cao, trong khi quỹ đất ngày càng hạn hẹp. Vậy đất nông nghiệp khác cho thuê để xây dựng nhà xưởng được không?

Đất nông nghiệp khác có được dùng để xây nhà xưởng không?

Tại Điểm h Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 quy định như sau: Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Đất nông nghiệp khác có được dùng để xây nhà xưởng không? - Ảnh 1.

Không được phép xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp khác.

Còn theo Điểm k Khoản 2 Điều 10 Luật đất đai 2013 thì quy định đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở

Như vậy, về nguyên tắc thì không được xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp khác (vì đây không phải công trình phục vụ mục đích trồng trọt). Do đó, trước khi xin phép xây dựng phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 52 và 57 Luật đất đai 2013.

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Lưu ý: Thủ tục dưới đây áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân.

* Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

- Đơn theo Mẫu số 01.

- Giấy chứng nhận (người dân thường gọi Sổ đỏ).

* Các bước thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3. Giải quyết yêu cầu

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Bước 4. Trao kết quả

Hộ gia đình, cá nhân nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp huyện sau khi có kết quả giải quyết.

Thời hạn thực hiện: Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thời hạn thực hiện thủ tục chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Thời gian trên không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Lưu ý: Quy định trên đây là quy định chung khi chuyển từ nhóm đất nông nghiệp sang nhóm đất phi nông nghiệp nên không đưa ra mức tiền sử dụng đất phải nộp cho từng loại đất, từng trường hợp cụ thể.


PV