Đất Xanh (DXG): Lãi sau thuế quý IV chỉ gần 5 tỷ đồng, cắt giảm hơn 1.300 nhân viên

02/02/2024 11:34 GMT+7
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cho quý IV/2023 tiếp tục thể hiện sự phục hồi với doanh thu thuần đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chủ yếu của sự tăng trưởng này đến từ mảng bán căn hộ và đất nền (gấp 3,3 lần, đạt 1.067 tỷ đồng), cùng với dịch vụ quản lý, cho thuê và bất động sản đầu tư (tăng 36%, đạt 79 tỷ đồng). Ngược lại, mảng dịch vụ môi giới bất động sản giảm 48%, chỉ đạt 205 tỷ đồng và mảng xây lắp giảm 71%, đạt 47 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp đạt 642 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 45,8%. Chi phí tài chính 131 tỷ đồng, giảm 21%, chi phí bán hàng ở mức 213 tỷ đồng, giảm 14%, và chi phí quản lý đạt 98 tỷ đồng, giảm 78%.

Đất Xanh (DXG): Lãi sau thuế quý IV chỉ gần 5 tỷ đồng, cắt giảm hơn 1.300 nhân viên - Ảnh 1.

BCTC hợp nhất của DXG

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của DXG trong quý IV/2023 đạt 121 tỷ đồng, so với mức lỗ 400 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 5 tỷ đồng, mặc dù đã cải thiện so với lỗ 395 tỷ đồng trong cùng kỳ, nhưng vẫn là mức thấp nhất trong lịch sử của DXG.

Lũy kế cả năm 2023, DXG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.706 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ, giảm 71%.

Về cơ cấu doanh thu, mảng bán căn hộ và đất nền ghi nhận sự ổn định với 2.800 tỷ đồng doanh thu (tăng 0,2%), trong khi mảng dịch vụ môi giới bất động sản giảm 70% đạt 601 tỷ đồng và mảng xây lắp giảm 80% đạt 95 tỷ đồng.

Tổng tài sản của DXG tại 31/12/2023 ở mức 28.795 tỷ đồng, giảm 1.526 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng giảm hơn 726 tỷ còn 373 tỷ đồng. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 364 tỷ đồng, tăng thêm 11 tỷ đồng. Tồn kho bất động sản thành phẩm của công ty tăng gần 58%, lên hơn 2.500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Đất Xanh là 14.600 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm trước. Trong đó, 11.600 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, gần 3.000 tỷ đồng là nợ dài hạn.

Tại ngày 31/12/2023, DXG có tổng cộng 84 công ty con, giảm một đơn vị so với năm 2022. Trong số này, DXG đang tiến hành thủ tục giải thể đối với 8 công ty con hoạt động trong lĩnh vực BĐS. Đặc biệt, DXG cắt giảm thêm 1.305 nhân viên trong năm 2023, từ 3.773 cuối năm 2022 xuống còn 2.468 cuối năm 2023.

O.L
Cùng chuyên mục