Dầu khí IDICO (ICN) hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2023 tới gần 73%, cổ tức dự kiến 50%

31/03/2023 07:00 GMT+7
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO thông báo sẽ đặt chỉ tiêu kinh doanh về lợi nhuận lợi nhuận sau thuế 93,9 tỷ đồng, chỉ bằng 27,5% so với thực hiện năm 2022.

Cổ tức năm 2023 dự kiến chia 50%

Theo báo cáo thường niên năm 2022, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 với doanh thu 390 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 93,9 tỷ đồng, lần lượt bằng 59,9% và 27,5% so với thực hiện năm 2022.

Cổ tức năm 2023 dự kiến 50%, bằng 20% thực hiện năm 2022.

Dầu khí IDICO (ICN) hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2023 tới gần 73%, cổ tức dự kiến 50% - Ảnh 1.

Nguồn: ICN

Các nhiệm vụ trọng tâm được công ty đề ra cho từng dự án như sau:

Dự án Khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,47ha): Làm việc với các cơ quan chức năng để cập nhật quy hoạch xây dựng nhà ở của Khu đất dự án Khu nhà ở cho CBCNV-Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1- CONAC vào đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị mới Phú Mỹ; Tiến hành lựa chọn các đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập dự án với phương án Dự án vừa là Nhà ở xã hội vừa phục vụ việc tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng; Triển khai các thủ tục pháp lý về đất đai và chuẩn bị các thành phần hồ sơ để được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Dự án Tổ hợp khách sạn Thùy Dương: Nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, thời điểm đầu tư, đơn vị vận hành Dự án trên cơ sở báo cáo của Savills Hotels.

Dự án KCN Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng: Cùng với các cơ quan chức năng làm việc với Bộ KHĐT về thẩm định dự án trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và được chấp thuận đầu tư dự án.

Dự án Khu đô thị Bắc Châu Giang, Tp. Phủ Lý, Hà Nam: Tiến hành thi công hạng mục shophouse đúng tiến độ, chất lượng; Được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án; Hoàn thành hồ sơ quản lý chất lượng và quyết toán vốn đầu tư xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật với các cơ quan quản lý của tỉnh Hà Nam; Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực để thiết kế Khối trung tâm thương mại và chung cư dự án.

Dự án Tổ hợp CONAC PLAZA: Theo dõi Quy hoạch 1/2000 Nam Vũng Tàu, sau khi quy hoạch được phê duyệt tiến hành lựa chọn các đơn tư vấn thiết kế để lập hồ sơ chấp thuận chủ trương dự án và thực hiện các bước tiếp theo.

Lĩnh vực kinh doanh hạ tầng KCN: Xúc tiến cho thuê tối thiểu khoảng 05 ha đất công nghiệp và tìm kiếm khách hàng cho thuê khu đất dịch vụ, khu điều hành, bãi đậu xe.

Lợi nhuận 2022 vượt kế hoạch

ICN cho biết, thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 trong bối cảnh kinh tế chung nhiều biến động bởi dịch bệnh, suy thoát kinh tế toàn cầu dẫn đến thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, ngân hàng thắt chặt tín dụng... Do đó đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

Tuy nhiên Công ty đã quyết liệt từng bước tháo gỡ các khó khăn, đưa công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được điều chỉnh năm 2022 với giá trị doanh thu đạt 102,6% kế hoạch; lợi nhuận đạt 102,7% kế hoạch và cổ tức đạt 250%. Cụ thể, năm 2022 công ty đạt 651,3 tỷ đồng doanh thu và 342,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của Công ty đạt mức 1.344 tỷ đồng, tăng 3,22% so với năm ngoái. Tài sản ngắn hạn đạt 902,5 tỷ đồng, tăng 22,19% so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản mục hàng tồn kho ghi nhận tại thời điểm cuối năm là 333,4 tỷ đồng, tăng 846,86% so với năm 2021, do Dự án Bắc Châu Giang đã hoàn thành hạng mục HTKT dự án.

Bên cạnh đó Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 284% khi xuất hiện thêm 72 tỷ tiền gửi ngân hàng kỳ hạn không quá 3 tháng với lãi suất từ 5,8%/năm đến 5,9%/năm. Tài sản dài hạn đạt 441,4 tỷ đồng, giảm 21,64% so với năm 2021. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu đang tập trung vào 02 Dự án Khu nhà ở cho CBCNV - Chuyên gia KCN Mỹ Xuân B1-CONAC (3,74ha) và Dự án CONAC PLAZA.

Về cơ cấu nợ phải trả ngày 31/12/2022, nợ ngắn hạn là 193,5 tỷ đồng chiếm 19,23% và nợ dài hạn ghi nhận 812,8 tỷ đồng chiếm 80,77% trong cơ cấu. Chiếm tỷ trọng lớn trong nợ ngắn hạn là các khoản phải trả phải nộp khác có giá trị 73,6 tỷ đồng,trong đó phải trả khoản tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 với số tiền 72 tỷ đồng. Trong nợ dài hạn, chiếm tỷ trọng chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện liên quan đến các hợp đồng cho thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 623 tỷ đồng và khoản Vay và nợ dài hạn là 189,3 tỷ đồng, mục đích của khoản vay dài hạn này để đầu tư xây dựng Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thuộc Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Giai đoạn 1).


Ong Lý