Dầu khí IDICO (ICN) sắp chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 70%.

10/03/2023 10:50 GMT+7
HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (UPCoM: ICN) vừa thông qua Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2022, tỷ lệ 70%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 70 cổ phiếu mới. Tổng số phát hành thêm để trả cổ tức gần 8,4 triệu cp. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 tại thời điểm 31/12/2022 của ICN.

Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ICN sẽ tăng từ gần 120 tỷ đồng lên mức 204 tỷ đồng.

Ngày 02/03/2023, ICN đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền với tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán vào 24/03/2023.

Trước đó, Xây dựng Dầu khí IDICO đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ lên tới 105%, bao gồm: 45% cổ tức đợt 1 được trả vào cuối tháng 10/2022 và 60% cổ tức đợt 2 mới được thanh toán ngày 17/1 vừa qua. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2022 qua 3 đợt lên tới 150%.

Tính thêm đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022 sắp triển khai, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2022 của ICN đạt 220%.

Hiện Công ty chưa có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 137,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,38 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,43% và 15,16% so với năm trước đó.

Trên thị trường chứng khoán, giao dịch tại phiên sáng ngày 10/3, cổ phiếu ICN đứng ở tham chiếu 77.900 đồng/cp.


An Vũ