Điều kiện cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu năm 2020

16/10/2020 15:32 GMT+7
Thực tế, nhiều người sử dụng đất có nhu cầu làm Sổ đỏ nhưng diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nên không được cấp sổ hoặc bị làm khó. Vậy pháp luật có quy định rõ về việc cấp Sổ đỏ cho đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu?

Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ).

- Bên cạnh điều kiện cấp Sổ đỏ như có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thửa đất phải có diện tích bằng diện tích tối thiểu trở lên.

- Tuy nhiên, theo Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định thì vẫn được cấp sổ đỏ nếu có đủ 02 điều kiện sau:

Điều kiện 1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành

Như vậy, để biết thửa đất của mình có được cấp Sổ đỏ hay không thì người sử dụng đất phải xác định thời điểm hình thành thửa đất:

- Nếu thửa hình thành (do tự tách thửa, do thu hồi đất mà phần đất còn lại nhỏ hơn diện tích tối thiểu…) trước thời điểm có hiệu lực của văn bản quy định về diện tích tối thiểu thì sẽ đáp ứng được điều kiện 1.

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất có nhỏ hơn diện tích tối thiểu năm 2020 - Ảnh 1.

Đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định sẽ được cấp Sổ đỏ.

- Mỗi tỉnh thành quy định về diện tích tối thiểu riêng. Để biết chính xác văn bản quy định về diện tích tối thiểu của từng tỉnh thành (được nêu trong phần căn cứ) hãy xem tại: Diện tích tối thiểu được phép tách thửa của 63 tỉnh thành.

Ví dụ: Tại TP. Hà Nội

Tại Thành phố Hà Nội thì UBND Thành phố đã ban hành nhiều quyết định về hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể:

- Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 có hiệu lực từ ngày từ ngày 07/6/2008).

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 26/2008/QĐ-UBND thì thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa nếu đảm bảo các điều kiện sau thì được cấp Giấy chứng nhận:

+ Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên;

+ Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa;

- Quyết định 58/2009/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 (thay thế Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ).

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND này 08/8/2012 (thay thế Quyết định 58/2009/QĐ-UBND).

- Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 (thay thế Quyết định 19/2012/QĐ-UBND).

- Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 (thay thế Quyết định 22/2014/QĐ-UBND - quyết định 20/2017 đang có hiệu lực).

Như vậy, quy định về diện tích cấp Sổ đỏ cho thửa đất từ 30m2 trở lên chỉ áp dụng cho những thửa đất hình thành sau ngày 07/6/2008, với những thửa đất hình thành trước khi Quyết định 26/2008/QĐ-UBND có hiệu lực thì dưới 30m2 vẫn được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện cấp Sổ.

Điều kiện 2. Có đủ điều kiện cấp Sổ đỏ

Lưu ý:

- Điều kiện cấp Sổ đỏ trong bài viết này áp dụng với thửa đất hình thành từ ngày 01/7/2014.

- Những thửa đất hình thành trước ngày 01/7/2014 xem điều kiện cấp Sổ đỏ tại Điều 50 Luật Đất đai 2003 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định.

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện (hoặc tương đương).

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (hoặc tương đương) nhận kết quả.

Riêng về thời gian cấp sổ đỏ và các thủ tục khác liên quan đến đất đai năm 2019 vẫn được áp dụng theo quy định tại Khoản 40 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP, với các trường hợp cụ thể như sau:

Cấp Sổ đỏ lần đầu - 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;

Cấp Sổ đỏ cho người nhận chuyển nhượng đất ; Cấp Sổ đỏ khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; Tách thửa, hợp thửa đất – 15 ngày;

Cấp lại Sổ đỏ trong trường hợp bị mất; Đính chính Sổ đỏ; Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất; Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – 10 ngày;

Cấp đổi Sổ đỏ -  07 ngày;

Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành tài sản chung – 05 ngày;

Cấp đổi Sổ đỏ đồng loạt cho nhiều người do do vẽ lại bản đồ - 50 ngày;

Trình tự thực hiện các thủ tục nêu trên hiện được quy định cụ thể tại Quyết định 2555/QĐ-BTNMT năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

A.Vũ