Chuyển động doanh nghiệp

Vừa "lộ" lỗ 300 tỷ đồng, Bamboo Airways lên kế hoạch IPO vào năm 2020

Vừa "lộ" lỗ 300 tỷ đồng, Bamboo Airways lên kế hoạch IPO vào năm 2020

Không lâu sau khi "lộ" khoản thua lỗ lên đến 300 tỷ đồng, Bamboo Airways đã lên kế hoạch IPO vào năm 2020 để thực hiện các kế hoạch lớn.