Chuyển động doanh nghiệp

Một doanh nghiệp niêm yết trên HoSE bị yêu cầu mở thủ tục phá sản

Một doanh nghiệp niêm yết trên HoSE bị yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngày 24/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi).