Chuyển động doanh nghiệp

CII lún sâu trong “vòng xoáy” trái phiếu

CII lún sâu trong “vòng xoáy” trái phiếu

Nhu cầu vốn lớn bởi có nhiều đại dự án, CII chưa có giải pháp gì mới ngoài cuộc chơi trái phiếu ngày càng rắc rối, khi dòng tiền kinh doanh âm nặng, còn khối nợ ngày một phình to.