Đối thủ của Starbucks tại Trung Quốc vỡ nợ

08/04/2020 11:05 GMT+7
Đối thủ của Starbucks tại Trung Quốc vỡ nợ
Luckin - công ty IPO tại Mỹ vào tháng 5 năm ngoái nổi tiếng với chiến lược mở rộng nhanh chóng thông qua việc đốt tiền và mô hình chỉ gọi mang đi hoặc giao hàng. Chỉ trong 2 năm sau khi thành lập, chuỗi này đã có 4.500 địa điểm tại Trung Quốc, vượt số cửa hàng của Starbucks ở đây.

Đối thủ của Starbucks tại Trung Quốc vỡ nợ

Lê Phương