Garmex Sài Gòn: Quý II/2022 có lãi trở lại, đặt kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 9%

21/06/2022 14:51 GMT+7
Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cho biết rằng: Với con số lợi nhuận ước tính đạt được trong tháng 4 và tháng 5 là 8 tỷ đồng, CTCP Garmex Sài Gòn (HOSE: GMC) khẳng định quý 2 sẽ không còn lỗ.

Ngày 18/06/2022, Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (Garmex SaiGon, mã: GMC) tiến hành thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Theo đó, các nội dung quan trọng được trình tại đại hội đều được nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Gamex Sài Gòn chốt chia cổ tức 2021 lên tới 50%

Garmex Sài Gòn: Quý II/2022 sẽ không còn báo lỗ? - Ảnh 1.

KQKD 2019 - 2021 của Garmex SaiGon

Năm 2021, doanh thu thuần của GMC đạt gần 1.065 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 43,6 tỷ đồng; lần lượt giảm 28% và 6% so với thực hiện năm 2020. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 50,8 tỷ đồng, giảm 19% so với năm trước. Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đạt 133,5 tỷ đồng, giảm 11% so với năm 2020.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2021, GMC chốt tỷ lệ chi trả cổ tức là 50% bằng tiền mặt, được chia làm 2 đợt chi trả. Cụ thể, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng) vào ngày 24/06/2022; với tổng giá trị gần 66 tỷ đồng. Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng) sẽ được thực hiện trong quý III/2022;  tổng giá trị gần 99 tỷ đồng.

Garmex Sài Gòn: Quý II/2022 sẽ không còn báo lỗ? - Ảnh 2.

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn

Garmex Sài Gòn lên kế hoạch doanh thu giảm mạnh, gần 42%

Năm 2022, GMC lên kế hoạch năm với doanh thu dự kiến là 620 tỷ đồng, tương ứng giảm 41,78% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế dự kiến là 60 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với thực hiện năm trước. Về tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2022 sẽ là 10-20%.

Lý giải việc đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 giảm mạnh so với nền thấp của năm 2021, bà Nguyễn Minh Hằng - Phó Tổng Giám đốc chỉ ra, năm 2020 khi dịch bệnh COVID-19 mới bắt đầu bùng phát, Công ty thiếu đơn hàng nên đã chuyển hai nhà máy Quảng Nam và Tân Mỹ sang gia công hàng trong nước và 2 nhà máy này đã có hiệu quả, đóng góp vào kết quả kinh doanh năm 2021. Khi xây dựng kế hoạch năm 2021, Công ty gặp áp lực giảm giá từ đơn hàng may mặc, nếu tiếp tục sản xuất sẽ lỗ, Công ty đã đàm phán nhưng không được sự chấp thuận từ khách hàng. Do đó, một số đơn hàng đã bị khách hàng chuyển đi, nên khi xây dựng kế hoạch năm 2022, Công ty đang chưa có đơn hàng may mặc, các nhà máy phải sản xuất đơn hàng gia công, không có giá trị nguyên phụ liệu, dẫn đến doanh thu thấp hơn so với đơn hàng FOB. 

Công ty cũng trình cổ đông phê duyệt ngân sách đầu tư cho năm 2022 với việc vay ngân hàng 700 tỷ đồng để tài trợ vốn hoạt động và dành 200 tỷ đồng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch tương lai, "Garmex vẫn duy trì hàng may mặc, xây dựng Trung tâm phát triển sản phẩm để sử dụng mặt bằng hiện có tại 213 Hồng Bàng, tối ưu hóa các hoạt động vì nếu gia công thì lợi nhuận chỉ dừng ở mức 5-8% doanh thu".

TV HĐQT Garmex

Về phương án Công ty sử dụng vốn 200 tỷ đồng để đầu tư trong năm 2022, đại diện GMC cho biết định hướng của việc đầu tư này để mua nhà máy tại vùng 3 và vùng 4 để Công ty giảm thiểu áp lực về tiền lương của nhà máy ở vùng 1. Ngoài ra, Công ty cũng muốn cải tạo máy móc, thiết bị.

Ngoài ra, về tình hình đơn hàng năm 2022, về đơn hàng gia công hiện đã có đến Tháng 6/2023.


Phương Thảo
Tags: