Hàng không tiếp tục tăng trưởng mạnh những tháng đầu năm 2023

22/02/2023 18:13 GMT+7
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về công tác vận chuyển hàng không hai tháng đầu năm 2023, trong đó sản lượng chuyến bay và hành khách đều tăng trưởng vọt.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng điều hành bay đi/đến trong hai tháng đầu năm 2023 đạt 78.800 chuyến, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2022; điều hành bay quá cảnh đạt 35.400 chuyến, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trong hai tháng đầu năm đạt 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó khách quốc tế đạt 4,7 triệu khách, tăng 1.959,9% so với cùng kỳ năm 2022; khách nội địa đạt 14,8 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022.)

Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong hai tháng đạt 168.000 tấn, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, hàng hóa quốc tế là 117.000 tấn, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2022; hàng hóa nội địa là 51.000 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Hàng không tiếp tục tăng trưởng mạnh những tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Phù Cát. Ảnh: TA

Trong hai tháng đầu năm 2023, tình hình vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 9,8 triệu khách.

Như vậy, các hãng bay đã "cõng khách" tăng tới 91,9% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách nội địa là 7,4 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022; khách quốc tế là 2,4 triệu khách, tăng 2.333,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vận chuyển hàng hóa trong hai tháng đầu năm cũng đạt 42.500 tấn, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, hàng hóa quốc tế là 17.000 tấn, giảm 34,8% so với cùng kỳ năm 2021; hàng hóa nội địa là 25.500 tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo thị trường hàng không toàn cầu, sản lượng luân chuyển hành khách quốc tế năm 2023 dự kiến bằng 80% so năm 2019 và nội địa đạt khoảng 95% so năm 2019.

Đối với Việt Nam, ngành hàng không đã phục hồi và hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn, có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế đang dần dần hồi phục và dự báo sẽ đạt được mức năm 2019 vào cuối năm 2023.

IATA cũng đưa ra dự báo, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022.

Thế Anh