K9 2022 nâng cấp thiết kế, ra mắt tại Hàn Quốc

18/05/2021 15:15 GMT+7