Khánh Hòa: Chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn gặp rủi ro do Covid-19

24/02/2022 14:43 GMT+7
Bảo hiểm Agribank Khánh Hòa vừa chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn gặp rủi ro do Covid-19 tại Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp – chi nhánh Khánh Hoà ( ABIC Khánh Hòa ) vừa phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp & PTNT huyện Khánh Vĩnh tổ chức chi trả tiền bảo hiểm cho khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng không may gặp rủi ro do dịch bệnh covid-19 tại huyện Khánh Vĩnh.

Theo đó, tháng 12 năm 2021 bà Hồng đã vay 200 triệu đồng tại Agribank Khánh Vĩnh và tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng với phí bảo hiểm là 0.65/năm.

Khánh Hòa: chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng cho khách hàng vay vốn gặp rủi ro do Covid-19  - Ảnh 1.

Tại huyện Khánh Vĩnh, ABIC Khánh Hòa đã thay khách hàng trả tiền vay cho Agribank chi nhánh Khánh Vĩnh với tổng số tiền bồi thường 205 triệu đồng. Ảnh: T.Tài

Sau khi bà Hồng không may qua đời do dịch bệnh Covid 19, ABIC Khánh Hòa đã thay khách hàng trả tiền vay cho Agribank chi nhánh Khánh Vĩnh với tổng số tiền bồi thường 205 triệu đồng, trong đó bao gồm 200 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm cơ bản, 3 triệu tiền lãi tiền vay và 2 triệu đồng hỗ trợ mai táng phí.

Hiện nay, Bảo hiểm Ngân hàng nông nghiệp đang thực hiện bảo hiểm cho 16.600 lượt khách hàng tại Khánh Hoà; trong năm 2021, đã chi trả cho 58 trường hợp gặp rủi ro, với số tiền chi trả trên 2,2 tỷ đồng. 

Riêng tại Khánh Vĩnh, trong năm 2021 ABIC Khánh Hòa đã chi trả cho 3 trường hợp với số tiền chi trả 360 triệu đồng. Đồng thời, đây là lần đầu tiên tại tỉnh Khánh Hoà, bảo hiểm bảo an tín dụng thực hiện chi trả cho khách hàng gặp rủi ro vì dịch bệnh covid-19.


Công Tâm - Thế Tài