Khánh Hòa: Vận động nông dân hiến hơn 22.000 m2 đất và đóng góp trên 12 tỷ đồng

27/04/2023 19:01 GMT+7
Thông tin từ Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết, ngoài việc vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi còn vận động người dân hiến đất làm đường, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa cho biết, thời gian quan đã vận động nông dân hiến hơn 22.000 m2 đất và đóng góp trên 12 tỷ đồng, trên 10.000 ngày công để làm mới và sửa chữa gần 12 km đường giao thông nông thôn, 7 km kênh mương nội đồng; xây dựng 77 mô hình môi trường.

Ngoài ra, còn nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường ở các đơn vị Ninh Sim, Ninh Giang, Ninh Hưng, mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các đơn vị Ninh Thọ, Ninh Đa, Ninh Sơn; duy trì mô hình nông dân tự quản BVMT ở xã Ninh Bình; mô hình chi hội sạch đường, đẹp phố ở Ninh Hiệp, Ninh Xuân,...

Khánh Hòa: Vận động nông dân hiến hơn 22.000 m2 đất và đóng góp trên 12 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nông dân Ninh Giang sử dụng nguồn vốn để phát triển mô hình trồng hoa cúc bán vào dịp Tết. Ảnh: PV

Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa cho biết thêm, tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 18,826 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương 2,93 tỷ đồng; nguồn vốn tỉnh 4,46 tỷ đồng; nguồn cấp thị xã 11,436 tỷ đồng (ngân sách cấp 7,706 tỷ đồng, ủng hộ 3,66 tỷ đồng, bổ sung nguồn vốn 70 triệu đồng), giải ngân cho 56 dự án với 579 hộ, số tiền trên 18 tỷ đồng.

Đa số các nông dân sử dụng nguồn vốn đạt hiệu quả. Nhiều dự án, mô hình vay vốn sau mỗi chu kỳ sản xuất cho thu nhập cao như: Mô hình Tổ hội nghề nghiệp trồng Hoa Cúc Ninh Giang; Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò Ninh Thượng; Tổ hội nghề nghiệp trồng tỏi Ninh Sơn; Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả Ninh Tân; Tổ hợp tác nuôi hàu thương phẩm Ninh Ích...Công Tâm