Khi nào người dân bị từ chối cung cấp thông tin đất đai?

14/07/2020 10:48 GMT+7
Việc kiểm tra thông tin đất đai là một điều cần thiết khi tiến hành mua bán đất. Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp dưới đây người dân sẽ bị từ chối cung cấp thông tin.

Trường hợp không cung cấp dữ liệu đất đai được quy định rõ tại Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Cụ thể các trường hợp gồm:

- Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật Nhà nước không đúng quy định.

Khi nào người dân bị từ chối cung cấp thông tin đất đai? - Ảnh 1.

- Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

- Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định gồm: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu; chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Như vậy, chỉ cần thuộc một trong những lý do trên thì cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai sẽ từ chối cung cấp thông tin đất đai.

 

Hạ Anh