Lãi sau thuế của LDG giảm gần 100% đạt 13 tỷ đồng

23/01/2021 17:29 GMT+7
Do không có nguồn thu tài chính đột biến cộng với việc biên lãi gộp giảm mạnh khiến LDG chỉ đạt lãi ròng vỏn vẹn gần 13 tỷ đồng trong năm 2020, trong khi năm 2019 lãi ròng đến 603 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE: LDG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 197 tỷ đồng, tăng hơn 84% so với cùng kỳ 2019.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng của LDG đạt gần 131 tỷ đổng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp củaLDG ghi nhận đạt 66 tỷ đồng, tăng gấp 5,5 lần.

Tuy nhiên, do không còn ghi nhận khoản doanh thu tài chính đột biến từ thanh lý khoản đầu tư dài hạn như quý IV/2019 khiến lợi nhuận sau thuế quý IV của LDG chỉ đạt 342 triệu đồng, giảm gần 100%.

Lãi sau thuế của LDG giảm gần 100% so với cùng kỳ năm 2019 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2020 của LDG

Lũy kế năm 2020, LDG đạt doanh thu thuần gần 1.390 tỷ đồng, tăng gần 77% so với năm trước. Trong khi đó, do không có nguồn thu tài chính đột biến cộng với việc biên lãi gộp giảm mạnh khiến Công ty chỉ đạt lãi ròng vỏn vẹn gần 13 tỷ đồng trong năm 2020, trong khi năm 2019 lãi ròng đến 603 tỷ đồng.

Trong năm, doanh thu bán bất động sản của LDG tăng mạnh từ 437 tỷ đồng lên thành 1.352 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu cung cấp dịch vụ bất động sản lại giảm gần 90% xuống còn 36 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty gần 5.532 tỷ đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng từ 3.943 tỷ lên 4.065 tỷ, trong đó đáng chú ý khi tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 40 tỷ xuống còn 10 tỷ đồng; Khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 1.833 tỷ lên 2.701 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm từ 1.735 tỷ xuống 1.094 tỷ đồng. Tài sản dài hạn giảm từ 1.905 xuống 1.465 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020, nợ phải trả của doanh nghiệp là 2.427 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm đến 99,8%. Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LDG âm 96,5 tỷ đồng, trong khi năm 2019 ghi nhận âm 1.496 tỷ đồng.


Q.D