Nhiệt điện Mông Dương 1 công khai trực tuyến thông số quan trắc môi trường

02/04/2020 06:00 GMT+7
Các số liệu môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đều được quan trắc tự động, truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Ninh và trình chiếu công khai trên các bảng điện tử tại thành phố Hạ Long.

Theo Công ty Nhiệt điện Mông Dương cho biết, thời gian qua Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để xử lý khói thải, nước thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 nhằm đáp ứng các quy chuẩn môi trường hiện hành. 

Công ty cũng lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục, lắp đặt camera giám sát thiết bị làm việc để đảm bảo phản ánh chính xác, minh bạch các thông số và công tác quản lý môi trường. Đồng thời, các dưc liệu được truyền trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra, giám sát và trình chiếu công khai thông số trên các bảng điện tử tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệt điện Mông Dương 1 công khai trực tuyến thông số môi trường - Ảnh 1.

Bảng điện tử thông số môi trường các Nhà máy tại thành phố Hạ Long. Ảnh: PGV

Bên cạnh đó, Công ty cũng định kỳ thuê đơn vị chức năng tổ chức lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng tro xỉ, nước thải, khí thải, nước làm mát,… để đối chiếu, kiểm chuẩn. Các thông số môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đáp ứng quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp và quy chuẩn QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

Cụ thể, các hệ thống quan trắc, giám sát môi trường online gồm hệ thống quan trắc khí thải, nước thải, nước làm mát; hệ thống lấy mẫu tự động đối với nước thải được niêm phong bởi Sở TN&MT tỉnh; hệ thống camera giám sát vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận, vị trí lắp đặt các thiết bị giám sát và tủ giám sát.

Các hệ thống trên làm việc 24/24 và truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh, quan trắc tự động, liên tục các thông số môi trường theo quy định của Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT và Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Nhiệt điện Mông Dương 1 công khai trực tuyến thông số môi trường - Ảnh 2.

trạm quan trắc online khí thải lò hơi lắp đặt tại Nhà máy. Ảnh: PGV

Phía Nhiệt điện Mông Dương cho biết, kết quả giám sát các thông số quan trắc môi trường cũng như đo đạc, phân tích hàm lượng các chất ô nhiễm trong khói thải của Nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Hiện Công ty đang triển khai thực hiện các hạng mục môi trường bổ sung theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Triển xây dựng và đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, lắp đặt bổ sung một số thông số quan trắc môi trường online theo yêu cầu, trong năm 2020 sẽ hoàn thành.

Minh Minh