Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP): Nhờ quản trị tốt lợi nhuận quý 1/2022 đạt 346 tỷ đồng, tăng gần 200%

22/04/2022 11:12 GMT+7
Có 3 yếu tố quan trọng đã giúp cho lợi nhuận trước thuế quý 1/2022 của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng hơn 195% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UpCOM: QTP) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý 1/2022 với lợi nhuận tăng đột biến.

Nhờ sản lượng điện thương phẩm tăng và công ty đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí cũng như hào bán giá điện đạt hiệu quả đã giúp cho lợi nhuận trước thuế quý 1/2022 của Nhiệt điện Quảng Ninh tăng hơn 195% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý 1/2022, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.598 tỷ đồng, tăng 44,9%; lợi nhuận gộp đạt hơn 415 tỷ đồng, tăng gần 130%; lợi nhuận thuần tăng 193%đạt mức 365 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 346 tỷ đồng, tăng 195% so với quý 1/2021, tương ứng 228,6 tỷ đồng.

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2022 tăng trưởng đột biến, Nhiệt điện Quảng Ninh cho biết, trong kỳ sản lượng điện thương phẩm đã tăng 39,5% so với quý 1/2021. Không những vậy, Nhiệt điện Quảng Ninh đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, công tác chào bán giá bán điện đạt hiệu quả.

Bên cạnh đó, dư nợ vay của QTP giảm dần qua từng thời kỳ dẫn tới chi phí lãi vay quý 1/2022 giảm 35,7% tương ứng giảm 19,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng cao, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) báo lợi lãi 345,9 tỷ đồng- tăng hơn 10% - Ảnh 1.

Bảng cân đối hoạt động kinh doanh QTP quý 1/2022

Tại ngày 31/03/2022, tổng tài sản QTP giảm 1 tỷ đồng so với đầu năm đạt gần 8.909 tỷ đồng. Trong đó trữ tiền là 436 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với hồi đầu năm. Báo cáo cho thấy, trong kỳ, QTP đã chi ra hơn 359 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

QTP đang vận hàng 2 tổ máy, tổ máy số 1 phát điện năm 2011 và tổ máy số 2 phát điện năm 2014 với công suất 1.400MW. Ước tính thì tới năm 2023 Công ty trả hết nợ vay thì sẽ đẩy mạnh trả cổ tức cho các cổ đông.


Phương Thảo