NLĐ nghỉ phép sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe từ 2021

07/11/2020 14:00 GMT+7
Theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019, bắt đầu từ 1/1/2021, người lao động (NLĐ) nghỉ phép sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe.

Theo quy định hiện hành, khi nghỉ hằng năm, NLĐ được tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Đồng thời, tiền tàu xe và tiền lương của những ngày đi đường do hai bên thỏa thuận.

Đặc biệt, Điều 113 Bộ luật Lao động 2012 quy định rõ:

NLĐ miền xuôi làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và NLĐ ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi được người sử dụng lao động thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường khi nghỉ hằng năm

Tuy nhiên, theo khoản 5 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019, khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, NLĐ được tạm ứng tiền lương. Những quy định về tiền tàu xe không còn được đề cập đến.

NLĐ nghỉ phép sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe từ 2021 - Ảnh 1.

NLĐ nghỉ phép sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe từ 2021

Như vậy, từ ngày Bộ luật mới có hiệu lực, NLĐ nghỉ hằng năm sẽ không còn được thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi đường nữa.

Không chỉ vậy, NLĐ nếu đang làm việc mà có lý do không nghỉ hoặc không nghỉ hết ngày nghỉ phép hằng năm thì cũng không được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Đồng thời, việc thanh toán tiền cho NLĐ làm việc dưới 12 tháng mà không nghỉ hằng năm hiện đang quy định tại Bộ luật 2012 cũng không còn được nêu tại Bộ luật Lao động năm 2019.

PV