Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững

21/09/2022 07:12 GMT+7
Chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá 3 “không”: không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm.

Chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá 3 “không”: không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm. Các tàu vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); đánh bắt sai vùng, sai tuyến cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Ngày 19/9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1090 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là cắt giảm 10% hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi so với năm 2020; xác định sản lượng cho phép khai thác theo loài đối với nghề khai thác cá ngừ đại dương vào năm 2025.

Đến năm 2025, 100% tỉnh, thành phố ven biển xác định hạn ngạch tàu cá khai thác vùng biển ven bờ, vùng lộng thuộc phạm vi quản lý; 100% tàu cá hoạt động vùng khơi lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định và được cung cấp bản tin dự báo ngư trường phục vụ khai thác thủy sản hiệu quả.

Xây dựng được ít nhất 3 mô hình, dự án thí điểm

Chương trình cũng đặt mục tiêu các địa phương xây dựng được ít nhất 03 mô hình, dự án thí điểm thuộc một trong những dự án, mô hình về: Chợ đầu mối, chợ bán đấu giá hải sản gắn với các cảng cá, trung tâm nghề cá của vùng, khu vực; liên kết chuỗi khai thác - thu mua - bảo quản - tiêu thụ hải sản; gắn khai thác, dịch vụ nghề cá với du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn tại cảng cá, làng chài, làng nghề truyền thống ven biển.

100% sản lượng thủy sản khai thác và nguyên liệu hải sản nhập khẩu được giám sát; 100% tàu cá được kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định.

Ngành thủy sản phấn đấu hoàn thiện và cập nhật, khai thác và quản lý hiệu quả Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) trên toàn quốc; xây dựng và triển khai mô hình quản trị sổ hoạt động khai thác thủy sản ở Việt Nam.

Phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển khai thác thủy sản hiệu quả, bền vững - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các tàu cá 3 “không”. Ảnh: VTV

Phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm 

Một trong các nhiệm vụ của chương trình là phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ngành thủy sản phối hợp với các địa phương tổ chức, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, tiêu thụ sản phẩm thủy sản tham gia tích cực, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chia sẻ lợi ích với ngư dân trong chuỗi giá trị sản xuất khai thác thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản khai thác; khuyến khích, vận động thành lập Hội, Hiệp hội thương lái, nậu vựa tại địa phương.

Các địa phương xây dựng, phát triển các mô hình liên kết, liên doanh, gắn kết các khâu trong quá trình sản xuất, từ khai thác, bảo quản đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng nghề, từng địa phương; thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản khai thác tại thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu.

Mỗi địa phương chủ động xây dựng các mô hình chuyển đổi nghề, phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng nghề cá ven biển phù hợp với đặc thù của địa phương góp phần bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống, nhất là bản sắc văn hóa của các vùng miền ven biển, tạo sinh kế thay thế cho các nghề khai thác thủy sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường từng bước tạo việc làm ổn định, nâng cao mức sống của cộng đồng ngư dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven biển gắn với xây dựng nông thôn mới.

Theo NDH