PVChem (PVC) báo lãi quý II hơn 7 tỷ, giảm 10% so cùng kỳ

06/08/2022 14:58 GMT+7
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVChem (PVC) có doanh thu 1.345 tỷ đồng tăng 40%, lợi nhuận đạt hơn 7 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận công ty mẹ đạt 545 triệu đồng, tăng 102% so cùng kỳ.

Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, HNX: PVC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần ghi nhận 867 tỷ đồng, tăng tăng 32% so cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng tương đương 32% lên hơn 813 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 54 tỷ đồng, tăng 17%.

Doanh thu tài chính tăng 11% lên 3,9 tỷ đồng tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh gấp 5 lần lên 10,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 16% xuống 8,9 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7% xuống 29 tỷ đồng.

Kết quả, PVChem báo lãi quý II lên gần 7 tỷ đồng, tăng 19%; lợi nhuận công ty mẹ đạt 3,7 tỷ đồng, tăng 156% lên 3,7 tỷ đồng.

PVChem (PVC) báo lãi hơn 7 tỷ, giảm 10% so cùng kỳ - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý PVC.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVChem (PVC) có doanh thu 1.345 tỷ đồng tăng 40%, lợi nhuận đạt hơn 7 tỷ, giảm 10% so với cùng kỳ, lợi nhuận công ty mẹ đạt 545 triệu đồng, tăng 102%.

Năm nay, PVC đặt mục tiêu doanh thu 2.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 27 tỷ đồng. Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới thực hiện 26% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Tổng tài sản của PVC tính đến cuối tháng 6 tăng 8% lên 1.953 tỷ đồng. Trong đó, phân nửa tài sản là khoản phải thu ngắn hạn, ghi nhận 1.002 tỷ đồng, tăng 10%. Hàng tồn kho tăng 31% lên 337 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh đang âm 126 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái âm 171 tỷ đồng).

Nợ phải trả tăng 12,8% lên 1.138 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ ngắn hạn tăng 16% lên 589,1 tỷ đồng.

Nợ xấu tính đến cuối tháng 6 tổng 41,1 tỷ đồng giảm nhẹ so với đầu năm, trong đó có thể thu hồi 747 triệu đồng. Trong đó Công ty TNHH liên doanh DMC-VTS nợ 15 tỷ đồng; Công ty TNHH TM và DVDK Phúc AN nợ 5,2 tỷ đồng; Công ty Xây lắp dầu khí Hà Nội nợ 2,7 tỷ; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Bao bì nhựa 2,8 tỷ đồng...


O.L