Quảng Nam: Công nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

06/01/2021 14:29 GMT+7
Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp (CNNT) tiêu biểu Quảng Nam năm 2020 vừa công bố 20 sản phẩm đạt giải và được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu của Quảng Nam.

Được biết, tham gia cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2020 có 46 sản phẩm của 31 cơ sở thuộc 12/18 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 24 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, 22 sản phẩm nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và đồ uống. 

Kết quả, có 20 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu, đáp ứng các nhóm tiêu chí: đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; văn hóa và tính thẩm mỹ; nhóm các tiêu chí khác.

Quảng Nam: Công nhận 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 - Ảnh 1.

Giải A thuộc về sản phẩm kệ rượu và giá treo ly của Công ty TNHH Mộc Mỹ Nghệ Nguyễn Văn Tiếp. Ảnh: H.V.

Trong số này có 2 sản phẩm đạt giải A, 4 sản phẩm giải B, 6 sản phẩm giải C và 8 sản phẩm giải khuyến khích.

Giải A thuộc về sản phẩm kệ rượu và giá treo ly của Công ty TNHH Mộc Mỹ Nghệ Nguyễn Văn Tiếp và sản phẩm cao đẳng sâm Tây Giang của HTX Dược liệu Đức Huy Tây Giang.

Những đơn vị có sản phẩm đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu và các giải thưởng khác, được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và các nguồn kinh phí khác để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động.

Các sản phẩm đạt giải lần này, ngoài việc được hỗ trợ kinh phí quảng bá, tìm kiếm thị trường, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm, sẽ được tham dự bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu quốc gia năm sau.

Trần Hậu