Quảng Nam: Huyện Phú Ninh chuyển mình, thu nhập người dân nâng cao rõ rệt

29/12/2021 10:55 GMT+7
Nhìn chung, tình hình KT-XH của huyện Phú Ninh (Quảng Nam) năm 2021 mặc dù gặp những khó khăn, bất lợi do tình hình dịch Covid-19, thiên tai gây ra nhưng vẫn phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng 10% so với năm 2020. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,9 triệu đồng/người/năm, cao hơn năm trước 3,8 triệu đồng.

Phú Ninh là một trong những huyện đồng bằng và thuộc vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam, với 10 xã, 1 thị trấn, có tổng diện tích tự nhiên hơn 25.150ha. Trong năm 2021 huyện đã đã tiếp nhận, đề xuất 8 dự án đầu tư sản xuất; 3 đề xuất tiếp cận nghiên cứu khu, cụm công nghiệp, 14 dự án nhà ở thương mại dịch vụ...

Quảng Nam: Huyện Phú Ninh chuyển mình, thu nhập người dân nâng cao rõ rệt - Ảnh 1.

Huyện Phú Ninh, Quảng Nam chuyển trong năm 2021, thu nhập người dân được nâng lên rõ rệt (Ảnh: Trương Hồng)

Huyện cũng đã trình UBND tỉnh thống nhất chủ trương triển khai lựa chọn nhà đầu tư Khu công nghiệp Phú Xuân giai đoạn 1 theo mô hình khu công nghiệp sinh thái. Lập thủ tục trình tỉnh mở rộng cụm công nghiệp Đồi 30 (40,38ha); trình tỉnh phê duyệt danh mục thu hút đầu tư Cụm công nghiệp Hòa Bình (50ha); Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 giai đoạn 2 Cụm công nghiệp Chợ Lò; điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Cụm công nghiệp Phú Mỹ; điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Đồi 30; triển khai lập quy hoạch cụm công nghiệp Tam Dân (44,0ha)...

Quảng Nam: Huyện Phú Ninh chuyển mình, thu nhập người dân nâng cao rõ rệt - Ảnh 2.

Nông dân Phú Ninh đầu tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp (Ảnh: Trương Hồng)

Phú Ninh cũng đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến mời gọi đầu tư, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và lập thủ tục thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Nhờ vào đó mà hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì và phát triển. Trong năm cấp phép kinh doanh mới cho 253 hộ, 8 hợp tác xã. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn huyện đến năm 2023.

Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 7.100 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch đề ra và tăng 10,13% so với năm 2020. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,9 triệu đồng/người/năm, cao hơn năm trước 3,8 triệu đồng. Về tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.156 tỷ, đạt 100,51% kế hoạch, tăng 4,25% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trồng trọt, lâm nghiệp đạt 514 tỷ đồng; chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt 642 tỷ đồng.

Quảng Nam: Huyện Phú Ninh chuyển mình, thu nhập người dân nâng cao rõ rệt - Ảnh 3.

Đặc sản dưa Kỳ Lý, một thương hiệu nổi tiếng tại huyện Phú Ninh (Ảnh: Trương Hồng)

Đối với việc xây dựng NTM, huyện Phú Ninh tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu. Qua đánh giá, đến nay 9/10 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM theo Quyết định 756 của UBND tỉnh; Huyện đạt 8/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 19 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu. Hiện có 43 HTX, THT đang hoạt động trên địa bàn. Các sản phẩm OCOP được duy trì, từng bước mở rộng thị trường.

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho biết: "Nhìn chung, tình hình KT-XH của huyện năm 2021 mặc dù gặp những khó khăn, bất lợi do tình hình dịch Covid-19, thiên tai gây ra nhưng vẫn phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất tăng 10% so với năm 2020, kinh tế nông nghiệp, công nghiệp- xây dựng vẫn duy trì mức độ tăng trưởng khá; dịch vụ dù không đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng so với năm 2020.

Các chỉ tiêu chính trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, QP-AN cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Tập trung khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra; an sinh xã hội tiếp tục thực hiện tốt; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung; một số vấn đề tồn đọng từng bước được tập trung tháo gỡ; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên".

Quảng Nam: Huyện Phú Ninh chuyển mình, thu nhập người dân nâng cao rõ rệt - Ảnh 4.

Nhiều sản phẩm chất lượng được gắn sao OCOP của nông dân huyện Phú Ninh sản xuất ra (Ảnh: Trương Hồng)

Ông Huỳnh Xuân Chính thông tin thêm về nhiệm vụ năm 2022, trong đó huyện tiếp tục bám sát, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả phương hướng, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.

Huy động tốt các nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, nhất là sự vào cuộc của nhân dân. Tiếp tục giải quyết hiệu quả các kiến nghị đề xuất của địa phương và những tồn tại trên các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, GPMB. Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và tạo nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới. Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trọng tâm là sắp xếp, củng cố bộ máy, đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển. Chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, y tế. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, chủ động phòng tránh thiên tai...


Trương Hồng