Quảng Nam: Yêu cầu khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi làm “sổ đỏ”

19/10/2023 11:02 GMT+7
Cử tri huyện Núi Thành và Tam Kỳ đã đề nghị khắc phục những bất cập, gây khó khăn cho người dân khi làm các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cọn gọi là sổ đỏ); thực hiện đồng bộ công tác giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

Ngày 19/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã có báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại báo cáo số 52/BC-HĐND ngày 30/6.

Trong báo cáo này, cử tri huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ đã đề nghị khắc phục những bất cập, gây khó khăn cho người dân khi làm các hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện đồng bộ công tác giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân.

Quảng Nam: Yêu cầu khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi làm “sổ đỏ” - Ảnh 1.

Cử tri huyện Núi Thành và Tam Kỳ đã đề nghị khắc phục những bất cập, gây khó khăn cho người dân khi làm các hồ sơ, thủ tục cấp "sổ đỏ"; thực hiện đồng bộ công tác giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân. Ảnh: T.H

Về đề nghị khắc phục những bất cập, gây khó khăn cho người dân khi làm các hồ sơ, thủ tục cấp "sổ đỏ", thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TNMT tỉnh đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam tổ chức thực hiện việc kiểm tra giám sát và chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động tại chi nhánh.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam ban hành quyết định số 403/QĐ-VPĐK ngày 14/4 thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình hoạt động tại chi nhánh Núi Thành.

Qua kiểm tra đã tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, quán triệt đối với viên chức, người lao động về tư tưởng chính trị, đạo đức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật, tác phong và lề lối làm việc, tận tâm, tận lực với nhân dân, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và tổ chức.

Đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức, người lao động tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành; theo đó Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành đã chuyển đổi vị trí công tác của một số viên chức, người lao động tại tổ đăng ký cấp giấy, bộ phận một cửa, tổ đo đạc.

Quảng Nam: Yêu cầu khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi làm “sổ đỏ” - Ảnh 2.

Nhiều người dân đến Trung tâm hành chính công Tam Kỳ để giải quyết công việc. Ảnh: T.H

Đồng thời, Sở TNMT tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương và đang lập các thủ tục để điều động, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo tăng cường tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành, cụ thể điều động, bổ nhiệm ông Phạm Văn Thân - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành.

Đối với việc đề nghị thực hiện đồng bộ công tác giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở TNMT đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai Quảng Nam tổ chức thực hiện và phối hợp với VNPT Quảng Nam kiểm tra, đối soát chuẩn hóa cơ sở dữ liệu 30 xã trên phần mềm TMV LIS để chuyển đổi dữ liệu qua VNPT iLIS…


Trương Hồng
Cùng chuyên mục