Quảng Ngãi: Thêm 5 mỏ cát được phê duyệt kết quả trúng đấu giá

12/01/2024 10:15 GMT+7
Trong 5 mỏ cát mà cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò, có 3 mỏ nằm trên địa bàn huyện Tư Nghĩa; 1 mỏ nằm ở huyện Nghĩa Hành và 1 mỏ nằm trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Sáng 12/1, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận với PV Etime, đã phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác cát, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò đối với 5 mỏ cát, thuộc địa bàn 3 huyện Sơn Tịnh, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa.

Quảng Ngãi: Thêm 5 mỏ cát được phê duyệt kết quả trúng đấu giá 
- Ảnh 1.

Hoạt động khai thác cát tại mỏ trúng đấu giá đã được cấp phép. Ảnh: Công Hoàng.

Cụ thể tại huyện Sơn Tịnh có 1 mỏ, ở tại thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà, có diện tích khoảng 6,14ha; doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Thiên Phú Thịnh.

Tại huyện Nghĩa Hành có 1 mỏ, ở tại thôn Nhơn Lộc 1, xã Hành Tín Đông, có diện tích khoảng 4,2 ha; doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Ngọc Ánh Dương.

Tại huyện Tư Nghĩa có 3 mỏ, gồm mỏ ở thôn Mỹ Hoà, xã Nghĩa Mỹ, có diện tích khoảng 3,58ha và 1 mỏ tại thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp, có diện tích khoảng 5,9 ha; doanh nghiệp trúng đấu giá 2 mỏ này là Công ty Cổ phần và Đầu tư Sao Việt.

Quảng Ngãi: Thêm 5 mỏ cát được phê duyệt kết quả trúng đấu giá 
- Ảnh 3.

Một khu vực mỏ cát đã hoàn thành đấu giá và cấp phép khai thác. Ảnh: Công Hoàng.

Mỏ còn lại nằm tại thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp, có diện tích khoảng 3,26ha; doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Hợp Nhất.

Cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các doanh nghiệp trúng đấu giá nêu trên, chịu trách nhiệm nộp tiền (trúng đấu giá) sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh và trước khi cấp Giấy phép khai thác; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi: Thêm 5 mỏ cát được phê duyệt kết quả trúng đấu giá 
- Ảnh 4.

Một bãi trữ tạm cát khai thác. Ảnh: Công Hoàng.

Đơn vị trúng đấu giá, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định, chậm nhất trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Quảng Ngãi: Thêm 5 mỏ cát được phê duyệt kết quả trúng đấu giá 
- Ảnh 5.

Khai thác cát trên sông Trà Khúc. Ảnh: Công Hoàng.

Trường hợp sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, các doanh nghiệp không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đối với mỏ cát trúng đấu giá, UBND tỉnh sẽ hủy kết quả (trúng đấu giá)và tiền đặt trước, được thu vào ngân sách nhà nước theo quy định (trừ trường hợp bất khả kháng).

Công Hoàng
Cùng chuyên mục