Quảng Ngãi: Cần hơn 120 ngàn tỷ để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030

15/08/2022 09:59 GMT+7
Đây là số tiền mà Quảng Ngãi cần bố trí và huy động, để hoàn thành mục tiêu phát triển mới gần 9,8 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2030. Trong đó giai đoạn 2021 - 2025 gần 53,163 ngàn tỷ đồng; giai đoạn 2026 - 2030 ước hơn 67,307 ngàn tỷ đồng.

Theo đại diện chính quyền Quảng Ngãi, qua tính toán, tổng nguồn vốn cần huy động, để hoàn thiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, gần 53,163 ngàn tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Cần hơn 120 ngàn tỷ để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030  - Ảnh 1.

Để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030,Quảng Ngãi cần số tiền hơn 120 ngàn tỷ đồng. Ảnh: Hải Vương.

Trong số này, nguồn vốn ngân sách cần bố trí ước hơn 3.620 tỷ đồng, gồm khoảng 3.573 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư (TĐC); gần 48 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 184 căn nhà ở công vụ, với diện tích sử dụng 40 m.

Cụ thể nguồn vốn để xây dựng các khu TĐC được xác định trên cơ sở diện tích hạ tầng (tạm tính) cần đầu tư xây dựng, tại các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, tạo lập quỹ đất để bố trí TĐC.

Nguồn vốn hỗ trợ được xác định, với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ cho 2.875 hộ gia đình người có công với cách mạng; 60 triệu đồng/hộ cho 588 hộ nghèo cần được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt và hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ cho 4.380 hộ nghèo khác có khó khăn về nhà ở.

Đối với giai đoạn 2026 – 2030, tổng nguồn vốn cần huy động gần là 67.308 tỷ đồng, trong đón nguồn vốn ngân sách cần bố trí gần 2.338 tỷ đồng. Cụ thể hơn 2.278 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các khu TĐC; 59,8 tỷ đồng xây dựng 214 căn nhà ở công vụ, có diện tích sử dụng 40 m2 và 6 căn nhà ở công vụ có diện tích sử dụng 80 m2.

Để có số tiền trên ( khoảng 120 ngàn tỷ đồng), tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để huy động các nguồn lực, đáng chú ý là đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển nhà ở, tăng cường các biện pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Quảng Ngãi: Cần hơn 120 ngàn tỷ để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030  - Ảnh 3.

Bên trong một dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Quảng Ngãi. Ảnh: Hải Vương.

Xây dựng chính sách ưu đãi, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của tỉnh, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Xem xét sử dụng nguồn thu, từ việc nộp bằng tiền tương đương với giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị (thuộc trường hợp không bắt buộc phải bố trí quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội theo quy định), để thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án nhà ở xã hội…

Quảng Ngãi: Cần hơn 120 ngàn tỷ để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030  - Ảnh 5.

Phấn đấu đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người khu vực nông thôn Quảng Ngãi đạt 29 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người. Ảnh: Hải Vương.

Được biết trong chương trình phát triển nhà vừa được ban hành, tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ quan điểm phát triển theo cơ chế thị trường, phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện tự nhiên; đảm bảo sự cân đối giữa cung - cầu…với mục tiêu đến năm 2025, phát triển mới 7,651 triệu m2 và đến năm 2030, đạt đến con số gần 9,8 triệu m2 sàn nhà ở.

Hải Vương