Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư trên 10.000 tỷ đồng

15/11/2020 16:23 GMT+7
Bộ Tài chính vừa thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2020.

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) Quý III/2020. 

Quỹ bình ổn giá xăng dầu dư trên 10.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Việc sử dụng công cụ quỹ BOG gắn với cơ chế điều hành giá xăng dầu. Ảnh minh họa

Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết Quý III/2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng. Số dư này lớn hơn so với thời điểm hết Quý I và Quý II/2020 (Số dư Quỹ BOG đến hết Quý II/2020 (đến hết ngày 30/6/2020) là 9.981,693 tỷ đồng;. Số dư Quỹ BOG đến hết Quý I/2020 (đến hết ngày 31/3/2020) là 4.958,420 tỷ đồng)

Sở dĩ có số dư lớn như vậy, theo Bộ Tài chính, trong Quý III/2020, tổng số trích và sử dụng Quỹ BOG rất ít. Cụ thể, trong Quý III/2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020) tổng số trích Quỹ BOG là 1.565,880 tỷ đồng, tổng số sử dụng Quỹ BOG là 1.503,938 tỷ đồng;

Mặt khác, trong Quý III/2020, lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương 5,626 tỷ đồng và không có lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm …

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đồng tình về việc tiếp tục duy trì quỹ BOG.

Bộ Tài chính lý giải, do việc sử dụng công cụ quỹ BOG gắn với cơ chế điều hành giá xăng dầu, nên khi còn giá cơ sở thì cần tiếp tục duy trì quỹ này như một biện pháp kinh tế để góp phần bình ổn giá xăng dầu.

Việc Bộ Tài chính công khai tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý III/2020 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

PV