Sản phẩm nào của Khánh Hòa được công nhận OCOP?

02/03/2021 21:17 GMT+7
Tại UBND huyện Khánh Vĩnh vừa tổ chức hội nghị công bố, trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) năm 2019 - 2020 trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo thực hiện chương trình OCOP trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh giai đoạn 2018 - 2020, đến nay, huyện có 3 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận và cấp chứng nhận sản phẩm OCOP, bao gồm: 1 sản phẩm đạt 4 sao là dưa lưới ô xanh của Công ty TNHH Nông nghiệp Thương mại bền vững Diệp Châu tại xã Sông Cầu, 1 sản phẩm đạt 3 sao là bưởi da xanh của Hợp tác xã cây ăn quả Khánh Đông, 1 sản phẩm đạt 2 sao là bưởi da xanh của hộ kinh doanh Đặng Thái Luyện (xã Khánh Phú).

Sản phẩm nào của Khánh Hòa được công nhận OCOP? - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh trao giấy chứng nhận cho các sản phẩn đạt OCOP (Ảnh: T. Tài)

Được biết, năm 2019, các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức đánh giá, phân hạng 27 sản phẩm của 23 chủ thể. Sau đánh giá đã chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của 20 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên (50-100 điểm) đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng.

Hội đồng đánh giá cấp tỉnh đã họp đánh giá và xếp hạng sản phẩm, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2019 cho 18 sản phẩm đạt 3 sao của 14 chủ thể gồm: 2 sản phẩm chả cá, 1 sản phẩm nấm linh chi, 1 sản phẩm gạo Ngọc Quang, 4 sản phẩm nấm (nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm hương, nấm mèo), 1 sản phẩm dưa lưới Ô Xanh, 1 sản phẩm bưởi da xanh, 1 sản phẩm xoài sấy dẻo, 6 sản phẩm sầu riêng và 1 sản phẩm mía tím. Trong 14 chủ thể có 4 Hợp tác xã, 6 Tổ hợp tác, 3 doanh nghiệp, 1 hộ kinh doanh.

Sản phẩm nào của Khánh Hòa được công nhận OCOP? - Ảnh 2.

UBND huyện Khánh Vĩnh trao giấy chứng nhận cho dưa lưới Ô Xanh (Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu thôn đông xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh) Ảnh: T.Tài

Năm 2020, các địa phương đã tổ chức đánh giá, phân hạng 13 sản phẩm của 12 chủ thể. Sau đánh giá đã chuyển hồ sơ và sản phẩm mẫu của 12 sản phẩm của 11 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng. Ngày 25/12/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3593/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

 Theo đó, có 1 sản phẩm đạt 4 sao (dưa lưới ô xanh) và 7 sản phẩm đạt 3 sao gồm 3 sản phẩm sầu riêng, 1 sản phẩm xoài úc, 1 sản phẩm nếp Quạ Ninh Đông, 1 sản phẩm gạo thảo dược và 1 sản phẩm rau muống. Kết quả giai đoạn 2018 – 2020  đã có 26 sản phẩm của 21 chủ thể được UBND tỉnh công nhận và xếp hạng đạt 3, 4 sao.

 Cụ thể, 1 sản phẩm đạt 4 sao (dưa lưới Ô Xanh - Công ty TNHH Nông nghiệp thương mại bền vững Diệp Châu và 25 sản phẩm đạt 3 sao gồm:  Sầu riêng, mía tím,  bưởi da xanh, dưa lưới, nấm linh chi đỏ, 4 sản phẩm (nấm linh chi, nấm bào ngư, nấm hương, nấm mèo của 1 chủ thể); xoài úc, rau muống, gạo Ngọc Quang, nếp Quạ Ninh Đông và  gạo thảo dược; xoài sấy dẻo, chả cá.

Công Tâm