Thị trường

Trải qua 17 lần điều chỉnh, xăng tăng thêm 3.000 đồng/lít

Trải qua 17 lần điều chỉnh, xăng tăng thêm 3.000 đồng/lít

So với kỳ điều chỉnh giá xăng dầu đầu tiên của năm 2024 (ngày 04/01/2024), giá xăng dầu đã tăng từ 729 - 2.999 đồng/lít/kg.