Thị trường

Giá nông sản hôm nay 13/3: Giá tiêu sát mức 70.000 đồng/kg, DN đứng trước nguy cơ bể hợp đồng

Giá nông sản hôm nay 13/3: Giá tiêu sát mức 70.000 đồng/kg, DN đứng trước nguy cơ bể hợp đồng

Giá nông sản hôm nay 13/3 ghi nhận, giá tiêu hôm nay đạt mức 69.000 đồng/kg, trong khi đó, cà phê có dấu hiệu đi xuống.