Thị trường

Đặc sản hồng Đà Lạt bắt đầu tăng giá, đầu ra ổn định

Đặc sản hồng Đà Lạt bắt đầu tăng giá, đầu ra ổn định

Ngoài thành phố Đà Lạt, nhãn hiệu chứng nhận hồng Đà Lạt còn được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu cho các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hồng tại các huyện Lạc Dương và Đơn Dương, với tổng diện tích hồng hơn 600ha.