Thành lập tổ công tác thực hiện dự án thu phí tự động không dừng

07/04/2020 15:09 GMT+7
Để đẩy nhanh thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT vừa thành lập tổ thực hiện dự án do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm tổ trưởng.

Tổ công tác gồm 20 thành viên do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện dự án thu phí tự động không dừng đảm bảo tiến độ, chất lượng, kết nối liên thông toàn hệ thống.

Được biết, dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 2.036 tỷ đồng bắt đầu triển khai từ cuối tháng 11/2014 dự kiến cung cấp dịch vụ cho 44 trạm BOT, bao gồm 26 trạm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, 18 trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác. Dự án này do Công ty VETC triển khai thực hiện. Đến nay đã lắp đặt, vận hành 40/44 trạm thu phí.

Còn 4 trạm trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý chưa thực hiện do vướng mắc về nguồn vốn đầu tư hệ thống thiết bị trại trạm (do Hiệp định vay vốn hết hạn, việc chuyển VEC về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai tại các dự án do VEC quản lý)

Dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 (BOO2) được phê duyệt đầu tư gồm 33 trạm, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức đấu thầu rộng rãi và đã lựa chọn liên danh Viettel và một số doanh nghiệp về công nghệ là nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng trước đó liên danh nhà đầu tư này chưa thành lập được doanh nghiệp dự án.

A.Vũ